Projectgegevens
Eigendom
Eigendom

Geef aan of u huurder of eigenaar bent van het pand.

Omvang van het project
Opstelling

Een dakopstelling zijn zonnepanelen op het platte of hellende dak. Bij terreinopstelling wordt op maaiveld een speciale constructie gebouwd voor de panelen.

Benutbaar dakoppervlak

Voer het totale oppervlak van het dak in. Het model reduceert het oppervlak naar netto benutbaar oppervlak. Bij plat dak is dat 60%, bij hellende daken 90% en bij terreinopstellingen 50%.

Opbrengst van de panelen
Helling van het dak

Voer de hellingshoek van het dak in. Bij een plat dak voert u "plat dak" in.

Orientatie

Voer de oriëntatie van het dak in. Bij een plat dak voert u "plat dak" in.

Schaduw

Door schaduw vermindert de opbrengst van de panelen. Het model reduceet de opbrengst afhankelijk van uw keuze.

Panelen

Mono kristallijne panelen zijn zwarte panelen die vaak mooi staan op hellende daken. Poly kristalijne panelen zijn blauw en goedkoper. Die worden vaak toegepast op platte daken en op daken waar het esthetisch aspect geen rol speelt.

Onderhoud
Onderhoudscontract

Bij grotere systemen is het verstandig om een onderhoudscontract af te sluiten. Denk dan ook na over een prestatiegarantie voor de panelen gekoppeld aan het onderhoudscontract.

Elektriciteitsaansluiting
Vermogen van de aansluiting

Het vermogen van de aansluiting vindt u terug op de elektriciteitsrekening. Een kleinverbruiksaansluiting (nodig voor salderen) heeft een vermogen van 3 x 80 A of kleiner, een grootverbruiksaansluiting (nodig voor SDE+) van 3 x 160A of groter.

Elektriciteitsgebruik van het gebouw
Elektriciteitsgebruik

Het jaarlijkse elektriciteitsgebruik. Dat vindt u terug op de elektriciteitsnota. In dit model wordt bij de salderingsregeling de opbrengst gemaximeerd op het gebruik, eventueel gecorrigeerd voor energiebesparing.

Besparingsmogelijkheden

Energie besparen is goedkoper dan toepassing van zonnestroom. Bovendien is de stroom die u opwekt boven uw verbruik minder waard.

Eigen gebruik bij SDE+ subsidie

Bij eigen gebruik van de opgewekte stroom kan er ook SDE+ subdidie worden verkregen.

SDE+ subsidie

In fase 1 is de kans op subsidie het grootst, in fase 3 is de SDE+ subsidie het hoogst

Bouwtechnische aspecten
Vergunningen

Bij beschermd stadsgezicht of monumenten is het mogelijk dat zonnestroom niet wordt toegestaan.

Staat van de dakbedekking

Het tijdelijk verwijderen van zonnepanelen is kostbaar. Ga daarom eerst na of de dakbedekking niet binnen 15 jaar vervangen hoeft te worden.

Looptijd van het project
Financieel
Prijs elektriciteit
Elektriciteitsprijs

De elektriciteitsprijs wordt op de factuur van het energiebedrijf aangegeven. Vul hier de prijs in zonder energiebelasting en BTW. De elektriciteitsprijs ligt normaal gesproken tussen € 0,040 en € 0,075 per kWh.

Rente vreemd vermogen
Rente vreemd vermogen

Vul hier de rente in voor vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering van zonnestroom. Gebruikt u geen vreemd vermogen vul dan 0 in.

Inflatie
Inflatie

U kunt hier instellen met welke inflatiepercentages het rekenmodel moet werken voor zowel de elektriciteitsprijs als de energiebelasting. De invoer is beperkt tussen -5% en +5%.

;